Kontakt

 

 

Sídlo spoločnosti 

Životný súlad, s.r.o.,
VIedenská 15,
04013 Košice
Slovensko

 

Telefón: +421 908 962 767

Email: zivotnysulad@gmail.com

Fax:

IČO: ,
DIČ: